Mai departe

Mapa dumneavoastră de presă

Condiţii de afaceri şi livrare

Prin semnarea acestui document, cumpărătorul accepta prezentele condiţii de afaceri şi livrare.

1. Preţul

Preţul din contractul de vânzare-cumpărare conţine valoarea produsului şi valoarea ambalajului. Cumpărătorul răspunde pentru corectitudinea măsurilor comunicate de el şi pentru indicaţiile pe care le dă vânzătorului. Dacă prin contractul de vânzare-cumpărare s-a stabilit obligaţia efectuării de către vânzător a livrării la o locaţie indicată de către cumpărător, atunci acesta plăteşte transportul aferent conform contractului de vânzare-cumpărare. Dacă prin contractul de vânzare-cumpărare s-a stabilit obligaţia efectuării montajului de către vânzător la locaţia indicată de către cumpărător, atunci cumpărătorul plăteşte şi costul montajului conform contractului de vânzare-cumpărare.

2. Plata preţului

Orice comanda a cumpărătorului este valabilă sub rezerva plăţii avansului indicat în contractul de vânzare-cumpărare. Plata diferenţei de preţ se face cel târziu la data livrării, fie prin virament bancar (caz în care contul vânzătorului trebuie să fie creditat cu diferența de preț pănă la data livrării), fie în numerar sau prin card bancar în locația de vânzare a vânzătorului.

3. Transferul dreptului de proprietate

Produsele rămân în proprietatea vânzătorului până la plata integrala a prețului.

4. Livrarea

Termenul de livrare convenit prin contract curge de la data plății avansului. Dacă plata avansului se face prin virament bancar, atunci vânzătorul va aduce la cunoștiința cumpărătorului în scris termenul exact de livrare, de îndată ce contul său a fost creditat cu valoarea avansului. În cazul cumpărării mai multor produse cu termene de livrare diferite, este aplicabil cel mai lung termen de livrare, deoarece toată marfa se livreaza în același timp. Livrarea se face fie în locația de vânzare a vânzătorului, sau la locația indicata de cumpărător, direct de către vânzător sau de către un transportator desemnat de el.

În cazul livrărilor la locația cumpărătorului, după preluarea comenzii se va stabili cu cumpărătorul un termen exact de livrare. Cumpărătorul se obligă ca la termenul astfel stabilit să preia comanda făcută. Dacă cumpărătorul nu este prezent la termenul convenit, sau dacă refuză preluarea comenzii, atunci este considerat ca fiind în întarziere de preluare.
Cumpărătorul îşi asumă răspunderea pentru accesul la locul de livrare, mobilierul livrat, sau părţi din acesta trebuia să poată fi introdus prin uşile de acces disponibile. Orice cheltuieli suplimentare apărute prin nerespectarea acestei prevederi cad în sarcina cumpărătorului.

5. Întârziere de preluare

În cazul intârzierii nejustificate la preluare de către cumpărător, vânzătorul poate, începând cu cea de-a patra săptămână de la data de livrare stabilită, să perceapă un tarif de depozitare de 20,- lei pe zi. Dacă produsele nu se ridică nici după trecerea a încă 4 săptămâni, atunci vânzătorul poate, după somarea cumpărătorului și acordarea unui termen de grație potrivit, precum și anunțarea concomitentă a cumpărătorului de rezilierea contractului, dacă somația rămâne fără rezultat, să rezilieze contractul și să valorifice produsele în alt mod. Dacă rezilierea contractului de către vânzător se datorează unui comportament culpabil a cumpărătorului, atunci vânzătorul este îndreptățit să solicite plata a 30 % din valoarea comenzii cu titlu de daună paușală, fără a fi obligat la dovedirea vreunei pagube.

6. Recepția

Recepția cantitativă și calitativă a produselor se face la livrarea acestora, părțile încheind un proces verbal de recepție. Orice deficiențe cantitative și/sau calitative se vor specifica în procesul verbal de recepție, vânzătorul obligându-se să le remedieze într-un termen rezonabil. Termenul de remediere va fi comunicat cumpărătorului fie la data încheierii procesului verbal, fie ulterior în cel mult 5 zile lucratoare.

7. Montajul

Vânzătorul asigură montajul produselor la locația indicată de către cumpărător, dacă părțile au convenit astfel prin contractul de vânzare-cumpărare. Montajul se face la livrarea produselor de către vânzător sau de către un partener al vânzătorului desemnmat de acesta. Cumpărătorul se obligă să asigure la data livrării în locația unde se face livrarea și montarea frontul de lucru necesar și racordurile la utilitățile necesare efectuării montajului. Dacă aceste lucruri nu sunt asigurate iar montajul se prelungește din acest motiv, atunci cumpărătorul este responsabil pentru aceasta.

8. Rezilierea contractului

Dacă cumpărătorul reziliaza contractul fără a avea vreun drept în acest sens, sau dacă dorește încetarea contractului, atunci vânzătorul poate, la libera sa alegere, fie să solicite executarea integrala a contractului, fie să accepte încetarea acestuia; ultimul caz presupune însă ca cumpărătorul să platească, fără obligația dovedirii concrete a vreunei pagube, către vânzător o daună în cuantumul a 30 % din valoarea contractului. La comenzile speciale de orice fel, cuantumul daunei este de 50 % din valoarea contractului.

Avansurile care au fost plătite deja se vor compensa cu daunele ce se cuvin vânzătorului. Rezilierea contractului de către cumpărător din cauza unei întârzieri de livrare a vânzătorului se poate face doar după acordarea unui termen de grație potrivit, neurmat de o executare. În acest caz vânzătorul se obligă să restituie cumpărătorului avansul achitat conform contractului de vânzare-cumpărare.

9. Daune

Toate pretențiile de despăgubire (în special cele datorate întârzierilor de livrare a vânzătorului) sunt excluse în cazurile de simplă imprudență sau neglijență. Această exonerare de răspundere este valabilă în cazul contractelor cu consumatori, nu pentru vătămări corporale și pentru pagube asupra bunurilor preluate spre prelucrare. În cazul unui contract care nu este încheiat cu consumatori, partea vătămata trebuie să dovedeasca culpa gravă sau intenția vânzătorului.

10. Garantii

Vânzătorul declară că produsele comercializate sunt conforme cu standardele și specificațiile tehnice ale acestora. Garanția produselor va fi asigurată pe baza documentelor de achiziție (bon fiscal, factură) și a certificatului de garanție aferent acestora. Doar în cazul contractelor între profesionisti, sarcina probei privind existența la livrare a unei neconformități care trebuie soluționată de către vânzător, cade asupra cumpărătorului.

11. Politica de retur

Pentru Moemax.Ro. este important ca cumpărătorul să fie pe deplin mulțumit de produsele achiziționate din locațiile de vânzare ale acesteia. Dacă cumpărătorul nu este pe deplin mulțumit poate returna produsele în termen de 90 zile conform termenilor si condițiilor din politica de retur.

Termenii si condițiile prevăzute în politica de retur se aplică tuturor produselor cumpărate în locațiile de vânzare ale vânzătorului. Produsele executate pe dimensiuni speciale şi/sau personalizate de către client (nu de serie) nu vor putea fi returnate.

În cazul saltelelor termenul de retur este de 10 zile lucratoare, iar pentru a putea fi returnate acestea vor trebui returnate in husele de plastic de protectie in care acestea au fost cumparate. În cazul în care salteaua a fost utilizata fără folosirea huselor de protecţie nu vor putea fi returnate. Vânzătorul va returna contravaloarea produselor cumpărate în aceeași modalitate de plată folosită la achiziționarea acestora dacă produsele sunt noi, nefolosite și în ambalajul original.
Produse care nu sunt în ambalajele originale sau care sunt asamblate nu se poate face returul.

Pentru returnarea produselor este obligatorie prezentarea dovezii plății acestora (bon fiscal, factură). Cumpărătorului i se va restitui contravaloarea produsului în numerar, pe cardul de credit sau cardul de debit, ținând cont însă și de prevederile legale privind efectuarea plăților în numerar. Dacă suma va fi restituită în contul bancar este obligatoriu ca persoana pe numele careia se face returul să fie titularul contului în care se restituie contravaloarea. Banii vor fi virați în contul bancar în termen de 5 zile de la momentul efectuării returului.
Valoarea serviciilor achiziționate, care au fost prestate deja, nu se returnează.

12. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele necesare pentru derularea comenzii și pentru înregistrările contabile, precum nume, adresă, date de comandă, respectiv de rezervare a cumpărătorului, se salvează în sistemul informatic al vânzătorului. Datele astfel salvate se folosesc de catre vânzător doar în conformitate cu prevederile legale. Prin semnarea prezentelor condiții de afaceri și livrare, cumpărătorul își exprimă acordul pentru colectarea, stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

13. Legea aplicabilă/Jurisdictia

Se aplică legislația românească. Litigiile se soluționează de către instanțele competente din Timișoara.

14. Alte clauze

În cazul în care oricare dintre părți nu își execută oricare din obligațiile asumate prin prezentul contract, aceasta este pusă în întârziere de plin drept din momentul în care obligația era exigibilă.

Subsemnatul cumpărător declar, conform art.1203 Cod Civil referitor la clauze neuzuale, că am citit, înțeles și că accept, în mod expres, clauzele prevazute la pct.5, 8, 9, 13.

 

Abonare ştiri mömax

Doriţi să primiţi comunicatele noastre de presă automat prin e-mail? Abonaţi-vă la ştirile noastre foarte simplu aici!

Abonare newsletter

Veţi primi comunicatele de presă mömax automat pe e-mail.


Vă rugăm să răspundeţi la următoarea întrebare de siguranţă, pentru a exclude mesajele de tip spam.


* Câmpurile obligatorii necesită completare.