logo
hamburger
search-iconsearch-button

Mapa dumneavoastră de presă

close
Momentan nu aveți niciun fișier în mapa dvs. de presă
Prin click pe ”Descarcă tot” confirmați că ați citit și acceptat i noastre

Contact

Calea Aradului Nr. 123
RO-300644, Timisoara
E: [email protected]
Contact

Protecția datelor

Notificare privind protecția datelor
Actualizare: Ianuarie 2021
Impressum
I. Numele și adresa persoanei în cauză
Persoana în cauză, conform regulamentului general privind protecția datelor și a altor legi naționale privind protecția datelor a statelelor membre, precum și a altor reglementări privind protecția datelor, este:
MOEMAX.RO SRL
Calea Aradului 123
RO-300645 Timișoara
Telefon: 0040 (0) 256 254580
Telefax: -
Numele și adresa responsabilului cu protecția datelor
Responsabilul cu protecția datelor este: Ivas Carmen
II. Informații generale privind prelucrarea datelor
1. Domeniul de aplicare a prelucrării datelor cu caracter personal
În principiu, prelucrăm datele cu caracter personal ale utilizatorilor noștri numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru furnizarea unui site web funcțional, precum și a conținutului și serviciilor noastre. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor noștri se realizează în mod regulat numai cu consimțământul utilizatorului. Excepția se aplică în acele cazuri în care nu este posibil să se obțină consimțământul prealabil din motive întemeiate și în care prelucrarea datelor este permisă de reglementările legale.
2. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
În măsura în care obținem consimțământul persoanei vizate pentru operațiunile de prelucrare care implică date cu caracter personal, temeiul juridic este reprezentat de articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) al UE. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată reprezintă una din părți, temeiul juridic este reprezentat de articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor. Acest lucru se aplică, de asemenea, operațiunilor de prelucrare care sunt necesare pentru îndeplinirea măsurilor precontractuale.În măsura în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale la care este supusă societatea noastră, temeiul juridic este reprezentat de art. 6 (1) c din Regulamentul general privind protecția datelor.În cazul în care interesele importante ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice implică necesitatea prelucrării datelor cu caracter personal, temeiul juridic este reprezentat de articolul 6 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul general privind protecția datelor.
În cazul în care prelucrarea este necesară pentru a proteja un interes legitim al companiei noastre sau al unei terțe părți, iar interesele, drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate nu prevalează asupra interesului menționat în primul rând, articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor servește drept temei juridic pentru prelucrare.
3. Ștergerea datelor și perioada de înregistrare a acestora
Datele cu caracter personal ale persoanei vizate vor fi șterse sau blocate de îndată ce scopul înregistrării nu mai este valabil. De asemenea, înregistrarea poate avea loc în cazul în care acest lucru a fost prevăzut de legislația europeană sau națională în regulamentele, legi sau alte dispoziții ale Uniunii care se aplică operatorului. De asemenea, datele vor fi blocate sau șterse în cazul în care expiră o perioadă de înregistrare prevăzută de standardele menționate anterior, cu excepția cazului în care este necesară păstrarea în continuare a datelor pentru încheierea sau executarea unui contract.
III. Încheierea contractelor de vânzare-cumpărare
1. Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării datelor
Site-ul nostru oferă posibilitatea de a încheia contracte de vânzare-cumpărare. În cazul în care un utilizator profită de această opțiune, datele introduser ne sunt transmise și stocate. Dezvăluim conturile clienților și informațiile personale despre clienți în cazul în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege sau dacă o astfel de dezvăluire este necesară pentru a aplica termenii și condițiile noastre sau alte acorduri (de exemplu, furnizorilor de servicii de expediere) sau pentru a proteja drepturile MOEMAX, precum și drepturile clienților noștri și ale unor terțe părți. Aceasta include schimbul de date cu companii pentru a preveni și minimiza utilizarea abuzivă și frauda cu carduri de credit.
2. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor
În măsura în care prelucrarea datelor este necesară pentru încheierea contractului, art. 6 alin. 1 lit. b Regulamentul general privind protecția datelor servește ca normă de autorizare pentru prelucrarea datelor.
3. Scopul prelucrării datelor
Prelucrarea datelor are ca scop prelucrarea contractului de vânzare-cumpărare încheiat. Utilizăm informațiile dvs. personale pentru a primi și procesa comenzi, pentru a livra produse și servicii, pentru a procesa plăți și pentru a comunica cu dvs. cu privire la comenzi, produse, servicii și oferte promoționale.
4. Durata de înregistrare a datelor cu caracter personal
Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse dacă nu există nicio obligație legală de a le păstra și dacă ați făcut o cerere de ștergere, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost înregistrate sau dacă stocarea lor este inadmisibilă din alte motive legale.
5. Posibilitatea de contestare și ștergere
În cazul în care datele sunt necesare pentru executarea unui contract sau pentru punerea în aplicare a unor măsuri precontractuale, ștergerea anticipată a datelor este posibilă numai în măsura în care obligațiile contractuale sau legale nu împiedică ștergerea.
IV. Pentru achizițiile în cont
(1) Dacă decideți să efectuați plata prin card de credit vă punem la dispoziție prestatorul de servicii de plată Adyen N.V., Amsterdam, Olanda  („Adyen“). Pentru mai multe informații cu privire la prelucrarea datelor personale vă rugăm să consultați politica completă de confidențialitate a Adyen. https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-polic
V. Punerea la dispoziție a site-ului web, urmărire și analiză
1. Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării datelor
De fiecare dată când site-ul nostru este accesat, sistemul nostru colectează automat date și informații de la sistemul informatic al computerului care îl accesează. Se colectează următoarele date:
(1) Informații despre tipul de browser și versiunea utilizată
(2) Sistemul de operare al utilizatorului
(3) Furnizorul de servicii de internet al utilizatorului
(4) Adresa IP a utilizatorului
(5) Data și ora accesului
(6) Site-urile web de pe care sistemul utilizatorului accesează site-ul nostru web
(7) Site-urile web care sunt accesate de sistemul utilizatorului prin intermediul site-ului nostru web.Aceste date sunt, de asemenea, stocate în arhivele sistemului nostru. Aceste date nu sunt stocate împreună cu alte date cu caracter personal ale utilizatorului.
2. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor
Temeiul juridic pentru stocarea temporară a datelor și a arhivelor este art. 6 alin. 1 lit. f din Regulamentul general privind protecția datelor.
3. Scopul prelucrării datelor
Stocarea temporară a adresei IP de către sistem este necesară pentru a permite livrarea site-ului web către computerul utilizatorului. În acest scop, adresa IP a utilizatorului trebuie să rămână înregistrată pe toată durata sesiunii. Înregistrarea în arhivă se face pentru a asigura funcționalitatea site-ului web. În plus, folosim datele pentru a optimiza site-ul web și pentru a asigura securitatea sistemelor noastre de tehnologie a informației. În acest context, nu are loc o evaluare a datelor în scopuri de marketing.Aceste scopuri reprezintă, de asemenea, interesul nostru legitim în prelucrarea datelor în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f din Regulamentul general privind protecția datelor.
4. Durata de înregistrare
Datele sunt transferate într-o formă agregată de fluxuri de utilizatori, care nu permit identificarea persoanelor. Datele brute colectate sunt apoi șterse imediat. Datele statistice agregate sunt înregistrate în scopuri de analiză.În cazul în care datele sunt înregistrate în arhivă, acest lucru se întâmplă după cel mult șapte zile. Înregistrarea este posibilă numai după această perioadă. În acest caz, adresele IP ale utilizatorilor sunt șterse sau eliminate, astfel încât nu mai este posibilă atribuirea clientului apelant.
5. Posibilitatea de contestare și ștergere
Colectarea datelor pentru furnizarea site-ului web și înregistrarea datelor în arhivă este absolut necesară pentru funcționarea site-ului. Prin urmare, nu există nicio posibilitate de opunere din partea utilizatorului.
VI. Informații cu privire la utilizarea site-ului
1. Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării datelor
Atunci când utilizatorii vizitează site-ul nostru, această activitate este recunoscută automat în serviciile noastre desfășurate pentru măsurare și retargetare, cu condiția ca utilizatorul să își dea acordul pentru această prelucrare a datelor. În cazul în care utilizatorul este cunoscut de noi ca și client și poate fi identificat, de exemplu, prin intermediul cookie-urilor din browser, stocăm aceste categorii de produse și interese legate de produse obținute în acest mod în profilul de client pe care îl avem deja la dispoziție în mod personal.
(1) Informații despre site-urile web accesate
(2) Durata de timp pe care utilizatorul o petrece pe paginile individuale
(3) Referințe date de client
(4) Datele de contact ale clientului
(5) Cookie-uri ale utilizatorului
(6) Data și ora accesului
(7) Site-urile web de pe care sistemul utilizatorului a accesat site-ul nostru webUtilizăm aceste informații parțial anonime și, în cazul clienților existenți recunoscuți și al abonaților la buletine informative, informații cu caracter personal, nu numai pentru a ne îmbunătăți serviciile și gama de produse, ci și pentru a furniza conținuturi și măsuri publicitare specifice, care sunt adaptate exact la interesele și nevoile utilizatorului respectiv. În acest scop, datele menționate mai sus, privind comportamentul și preferințele utilizatorilor sunt colectate și stocate sub formă de profiluri de clienți și transmise furnizorilor de servicii pentru implementarea măsurilor publicitare.
2. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor
Temeiul juridic pentru stocarea temporară a datelor și a fișierelor jurnal este art. 6 alin. 1 lit. f din Regulamentul general privind protecția datelor.
3. Scopul prelucrării datelor
Scopul este de a realiza măsuri de publicitate în funcție de interese, precum și de a prezenta conținut personalizat în magazinul online și în aplicația mobilă, care este mai util și mai interesant pentru utilizator, precum și mai eficient utilizat în ceea ce privește cheltuielile de marketing decât publicitatea generală. Aceste date colectate nu sunt utilizate în niciun alt scop și nici nu sunt vândute unor terțe părți.
4. Durata de înregistrare
Datele vor fi șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate. În cazul colectării de date pentru a identifica interesele actuale ale clienților, acest lucru se întâmplă atunci când se presupune că procesul de cumpărare a fost finalizat și, prin urmare, nu mai există o cerere din partea clienților pentru acest tip de produs.
5. Posibilitatea de contestare și ștergere
Colectarea datelor de utilizare a serviciilor și înregistrarea profilurilor clienților nu este obligatorie pentru funcționarea site-ului. În consecință, datele sunt colectate numai cu acordul utilizatorului. Clientul poate revoca acest consimțământ în orice moment. În cazul în care datele sunt necesare pentru îndeplinirea unui contract sau pentru punerea în aplicare a unor măsuri precontractuale, ștergerea anticipată a datelor este posibilă numai în măsura în care obligațiile contractuale sau legale nu împiedică ștergerea. 
VII. Utilizarea cookie-urilor și integrarea conținutului extern
Cookie-urile și tehnologiile similare, cum ar fi pixelii, etichetele sau balizele ("cookie-uri"), sunt utilizate pentru a vă face oferta noastră cât mai plăcută. Cookie-urile sunt fișiere text de mici dimensiuni care permit recunoașterea utilizatorului și o analiză a utilizării de către dumneavoastră a site-ului nostru.Cele mai multe dintre cookie-urile pe care le folosim sunt șterse automat de pe hard disk-ul dumneavoastră la sfârșitul sesiunii de navigare ("cookie de sesiune"). Cookie-urile de sesiune sunt necesare, de exemplu, pentru a vă oferi funcția de coș de cumpărături pe mai multe pagini. În plus, folosim și cookie-uri care rămân pe hard disk-ul dumneavoastră după încheierea sesiunii ("cookie-uri persistente"). La o nouă vizită, este recunoscut automat faptul că ați mai fost la noi și ce intrări și setări preferați. În special, aceste cookie-uri contribuie la o ofertă mai ușor de utilizat, mai eficientă și mai sigură. Puteți găsi cookie-urile pe care le folosim în setările noastre privind cookie-urile. Acolo veți găsi informații despre furnizorii de cookie-uri, scopurile cookie-urilor, categoriile de date prelucrate, temeiul juridic pentru prelucrarea datelor în legătură cu cookie-urile, perioada de stocare și locațiile în care sunt prelucrate datele. Puteți să acceptați și să respingeți cookie-urile - cu excepția celor care sunt absolut necesare pentru furnizarea site-ului nostru web - la prima dvs. vizită pe site-ul nostru web și în orice moment ulterior, în setările noastre privind cookie-urile. Pentru a face acest lucru, trebuie să bifați sau să debifați căsuța de lângă cookie și să faceți clic pe "Salvați selecția și acceptați". Aceste setări se aplică la computer și la dispozitivul mobil. De asemenea, puteți efectua setări cu privire la cookie-uri în setările browserului dvs. sau prin intermediul www.youronlinechoices.com. Dacă refuzați cookie-urile, este posibil ca anumite pagini de pe site-ul nostru web sau anumite funcționalități furnizate să nu fie disponibile.
VIII. Lista de distribuție
1. Domeniul de aplicare al prelucrării datelor cu caracter personal
Pentru a primi periodic buletine informative cu comunicate actuale prin e-mail trebuie să vă înregistrați pe lista de distribuție (newsletter) de pe site-ul nostru. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor noștri are loc în mod periodic numai după obținerea acordului utilizatorului.
 Datele prelucrate pentru lista de distribuție sunt:
  • Date care le colectăm atunci când vă înregistrați la newsletter: adresa de e-mail, nume, companie;
  • Date care le colectăm pentru a vă dovedi consimțământul: adresa IP, ora înregistrării la newsletter și confirmarea adresei de e-mail care se face prin clic pe linkul din e-mailul de confirmare.
Transmitem datele menționate mai sus către Vivid Planet Software GmbH, Hopfgartenstrasse 10, 5302 Henndorf am Wallersee, Austria, care (în calitate de procesator) trimite lista de distribuție pentru buletinele informative.
2. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor
Temeiul legal pentru prelucrarea datelor în legătură cu serviciile "Cont Client" este art. 6 alin. 1 lit. b) RGPD (executarea contractului).Temeiul legal pentru prelucrarea datelor în legătură cu potrivirea adresei dvs. de e-mail este art. 6 alin. 1 lit. b) RGPD (executarea contractului). Contractele aplicabile sunt acordurile de utilizator pentru programul de loialitate și "Cont Client".Baza legală pentru stocarea datelor dvs. împreună în baza noastră de date a utilizatorilor și completarea corespunzătoare a datelor dvs. de bază este interesul nostru legitim (art. 6 alin. 1 lit. f) RGPD) în ceea ce privește securitatea IT și acuratețea datelor și posibilitatea de a vă oferi servicii uniforme. Astfel, vă stocăm o singură dată în baza noastră de date și cu datele dumneavoastră actuale și corecte din baza noastră de date de utilizatori vă putem oferi un proces simplu de înregistrare pentru "Cont Client".
3. Scopul prelucrării datelor
Prelucrăm datele pentru a oferi utilizatorilor serviciile legate de Contul de Utilizator.
4. Durata stocării
Datele vor fi șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru realizarea scopului pentru care au fost colectate. Prin urmare, vom prelucra datele dumneavoastră atâta timp cât nu v-ați retras consimțământul. Dacă v-ați retras consimțământul, nu vă vom mai trimite e-mailuri cu buletine informative și vă vom șterge datele în conformitate cu cerințele GDPR și BDSG.
5. Posibilitatea de obiecție și înlăturare
Vă puteți revoca oricând consimțământul, făcând clic pe link-ul de dezabonare de la sfârșitul fiecărui e-mail de distribuție de buletin informativ (newsletter).
IX. Înregistrarea în contul de client și/sau în programul de carduri de client
1. Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării datelor
Pe site-ul nostru web, oferim utilizatorilor posibilitatea de a se înregistra prin furnizarea de date cu caracter personal. Datele sunt introduse într-o mască de introducere a datelor, apoi acestea ne sunt transmise și sunt înregistrate. Datele nu sunt transmise unor terțe părți. Următoarele date sunt colectate în timpul procesului de înregistrare:
Nume, dacă este cazul
Adresa de e-mail
Parola
Dacă este cazul, adresa de livrare și de facturare
Data de naștere, dacă este cazul
Numărul de telefon, dacă este cazul
Ca parte a procesului de înregistrare, se obține consimțământul utilizatorului pentru prelucrarea acestor date.
2. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este art. 6 (1) din Regulamentul general privind protecția datelor, în cazul în care utilizatorul și-a dat consimțământul. În cazul în care înregistrarea servește la îndeplinirea unui contract la care utilizatorul este parte contractantă sau la punerea în aplicare a măsurilor precontractuale, temeiul juridic suplimentar pentru prelucrarea datelor este art. 6 alin. 1 lit. b din Regulamentul general privind protecția datelor.
3. Scopul prelucrării datelor
Înregistrarea utilizatorului este necesară pentru furnizarea anumitor conținuturi și servicii pe site-ul nostru. Utilizatorii beneficiază de servicii și oferte speciale în sucursale și în magazinul online prin posesia cardului de client.
4. Durata de înregistrare
Datele sunt șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate. Acesta este cazul datelor colectate în timpul procesului de înregistrare, atunci când înregistrarea pe site-ul nostru este anulată sau modificată.
5. Posibilitatea de contestare și ștergere
În calitate de utilizator, aveți posibilitatea de a vă anula înregistrarea în orice moment. Puteți modifica în orice moment datele stocate despre dumneavoastră. În cazul în care datele sunt necesare pentru îndeplinirea unui contract sau pentru punerea în aplicare a unor măsuri precontractuale, ștergerea prematură a datelor este posibilă numai în măsura în care obligațiile contractuale sau legale nu împiedică ștergerea.
X. Formular de contact și contact prin e-mail
1. Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării datelor
Site-ul nostru web conține un formular de contact care poate fi utilizat pentru contact în format electronic. În cazul în care un utilizator profită de această opțiune, datele introduse în masca de introducere a datelor ne sunt transmise și stocate.
Aceste date sunt:
Nume și prenume
Adresa de e-mail
Mesaj/comentariu
Numărul de telefon, dacă este cazul
Dacă este cazul, o adresă de livrare și de facturare
Dacă este cazul, numărul comenzii dumneavoastră.
Următoarele date sunt, de asemenea, stocate în momentul trimiterii mesajului:
(1) Adresa IP a utilizatorului
(2) Data și ora înregistrării
Pentru prelucrarea datelor, consimțământul dumneavoastră este obținut în timpul procesului de trimitere și se face referire la această declarație de protecție a datelor. Alternativ, este posibil să ne contactați prin intermediul adresei de e-mail furnizate. În acest caz, datele cu caracter personal ale utilizatorului transmise prin e-mail vor fi salvate.În acest context, datele nu vor fi transmise unor terțe părți. Datele sunt utilizate exclusiv pentru procesarea conversației.
2. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este art. 6 alin. 1 lit.a din Regulamentul general privind protecția datelor, în cazul în care utilizatorul și-a dat consimțământul.
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor transmise în cursul trimiterii unui e-mail este art. 6 alin. 1 lit. f din Regulamentul general privind protecția datelor. În cazul în care contactul prin e-mail are ca scop încheierea unui contract, temeiul juridic suplimentar pentru prelucrare este art. 6 alin. 1 lit. b din Regulamentul general privind protecția datelor.
3. Scopul prelucrării datelor
Prelucrarea datelor cu caracter personal din masca de introducere a datelor servește doar pentru a procesa contactul. În cazul contactului prin e-mail, acest lucru constituie, de asemenea, interesul legitim necesar pentru prelucrarea datelor.Celelalte date cu caracter personal prelucrate în timpul procesului de trimitere, servesc la prevenirea utilizării abuzive a formularului de contact și la asigurarea securității sistemelor noastre informatice.
4. Durata de înregistrare
Datele sunt șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate. În cazul datelor cu caracter personal din masca de introducere a datelor din formularul de contact și a celor trimise prin e-mail, acest lucru se întâmplă atunci când conversația respectivă cu utilizatorul s-a încheiat. Conversația se încheie atunci când circumstanțele indică faptul că problema în cauză a fost clarificată în mod concludent.Datele cu caracter personal suplimentare colectate în timpul procesului de trimitere vor fi șterse după o perioadă de cel mult șapte zile. 
XI. Drepturile persoanei în cauză
În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate, sunteți o persoană vizată în sensul GDPR și aveți următoarele drepturi față de responsabilul cu prelucrarea datelor:
1. Dreptul la informare
Puteți solicita o confirmare din partea esponsabilul cu prelucrarea datelor, cu privire la faptul că datele cu caracter personal care vă privesc sunt prelucrate de noi.În cazul în care are loc o astfel de prelucrare, puteți solicita informații de la persoana responsabilă cu privire la următoarele:
(1) scopurile pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal;
(2) categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate;
(3) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal care vă privesc;
(4) durata preconizată pentru stocarea datelor cu caracter personal care vă privesc sau, în cazul în care nu este posibilă furnizarea de informații specifice în acest sens, criteriile de determinare a perioadei de stocare;
(5) existența unui drept de a obține rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, a unui drept de a obține restricționarea prelucrării de către operator sau a unui drept de a vă opune unei astfel de prelucrări;
(6) existența unui drept de apel la o autoritate de supraveghere;
(7) orice informații disponibile privind originea datelor, în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată;
(8) existența unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri, în conformitate cu articolul 22 alineatele (1) și (4) din Regulamentul general privind protecția datelor și, cel puțin în aceste cazuri, informații semnificative cu privire la logica implicată, precum și la domeniul de aplicare și efectele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată. Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la transferul datelor cu caracter personal care vă privesc, către o țară terță sau către o organizație internațională. În acest context, puteți solicita să fiți informat cu privire la garanțiile adecvate în conformitate cu articolul 46 din Regulamentul general privind protecția datelor în legătură cu transferul.
2. Dreptul de rectificare
Aveți dreptul la rectificare și/sau completare față de responsabilul cu prelucrarea datelor, în cazul în care datele cu caracter personal prelucrate care vă privesc sunt inexacte sau incomplete. Persoana responsabilă cu prelucrarea datelor, trebuie să efectueze rectificarea fără întârzieri nejustificate.
3. Dreptul la restricționarea prelucrării
Puteți solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal în următoarele condiții:
(1) contestați exactitatea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care să permită persoanei responsabile să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;
(2) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și solicitați, în schimb, restricționarea utilizării datelor cu caracter personal;
(3) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră aveți nevoie de acestea pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale, sau
(4) în cazul în care v-ați opus prelucrării datelor în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul general privind protecția datelor și nu este încă clar dacă motivele legitime ale operatorului prevalează asupra motivelor dumneavoastră.
În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal a fost restricționată, aceste date pot fi prelucrate - în afară de a fi înregistrate- numai cu consimțământul dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în justiție sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.În cazul în care restricționarea prelucrării a fost limitată în conformitate cu condițiile de mai sus, veți fi informat de către operator înainte de ridicarea restricției.
4. Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal
a) Obligația de a șterge datele cu caracter personal
Puteți solicita operatorului să șteargă datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate, iar persoana responsabilă cu prelucrarea datelor cu caracter personal este obligată să șteargă aceste date fără întârzieri nejustificate, dacă se aplică unul dintre următoarele motive:
(1) Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate.
(2) Vă retrageți consimțământul pe care s-a bazat prelucrarea în temeiul art. 6 (1) a sau al art. 9 (2) a din Regulamentul general privind protecția datelor și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare.
(3) Vă opuneți prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din RGPD și nu există motive legitime imperative pentru prelucrare sau vă opuneți prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din Regulamentul general privind protecția datelor.
(4) Datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal.
(5) Ștergerea datelor cu caracter personal este necesară pentru a respecta o obligație legală în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului unui stat membru la care este supus operatorul.
(6) Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu serviciile societății informaționale oferite în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul general privind protecția datelor.
b) Informații către terți
În cazul în care persoana responsabilă cu prelucrarea datelor cu caracter personal a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat să le șteargă în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul general privind protecția datelor, acesta ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, pentru a informa persoanele responsabile cu prelucrarea de date că dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, le-ați solicitat să șteargă toate legăturile către respectivele date cu caracter personal sau copiile sau replicile acestora.
c) Excepții
Dreptul la ștergere nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară pentru:
(1) pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare;
(2) pentru respectarea unei obligații legale care impune prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului unui stat membru la care este supus operatorul sau pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;
(3) din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) literele (h) și (i) și cu articolul 9 alineatul (3) din Regulamentul general privind protecția datelor;
(4) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din Regulamentul general privind protecția datelor, în măsura în care dreptul menționat la litera (a) este susceptibil să facă imposibilă sau să prejudicieze grav realizarea scopurilor unei astfel de prelucrări; sau(5) pentru afirmarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.
5. Dreptul la informare
În cazul în care v-ați exercitat dreptul de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării împotriva persoanei responsabile cu prelucrarea de date cu caracter personal, persoana responsabilă este obligată să informeze toți destinatarii cărora le-au fost divulgate datele cu caracter personal, cu privire la această rectificare sau ștergere a datelor sau la restricționarea prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică un efort disproporționat.
Aveți dreptul de a fi informat de către operator cu privire la acești destinatari.
6. Dreptul la portabilitatea datelor
Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal și pe care le-ați furnizat persoanei responsabile într-un format structurat, comun și ușor de citit. Aveți, de asemenea, dreptul de a transfera aceste date către altă persoană responsabilă, fără a fi împiedicat de persoana responsabilă căreia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, cu condiția ca: 
(1) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentul general privind protecția datelor sau al art. 9 alin. 2 lit. a din Regulamentul general privind protecția datelor sau pe un contract în temeiul art. 6 alin. 1 lit. b din Regulamentul general privind protecția datelor și
(2) prelucrarea se realizează cu ajutorul unor proceduri automatizate.În exercitarea acestui drept, aveți, de asemenea, dreptul ca datele cu caracter personal să fie transferate direct de la un responsabil la altul, în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Acest lucru nu trebuie să afecteze libertățile și drepturile altor persoane.
Dreptul la portabilitatea datelor nu se aplică în cazul prelucrării datelor cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea autorității publice cu care este însărcinată persoana responsabilă.
7. Dreptul la opoziție
Aveți dreptul de a vă opune în orice moment, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, prelucrării datelor cu caracter personal și care este efectuată în temeiul articolului 6 alineatul (1) literele (e) sau (f) din Regulamentul general privind protecția datelor; acest lucru se aplică, de asemenea, profilării bazate pe aceste dispoziții.
Persoana responsabilă nu va mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care poate demonstra că există motive legitime și imperioase pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră, sau dacă prelucrarea are ca scop afirmarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale.În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri comerciale directe, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal; acest lucru este valabil și pentru crearea de profiluri, în măsura în care este legată de un astfel de scop comercial direct.În cazul în care vă opuneți prelucrării în scopuri comerciale directe, datele cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.
Aveți posibilitatea, în legătură cu utilizarea serviciilor societății informaționale, fără a aduce atingere directivei 2002/58/CE, de a vă exercita dreptul de opoziție prin intermediul unor proceduri automatizate care utilizează specificații tehnice.
8. Dreptul de a revoca declarația de consimțământ în temeiul legislației privind protecția datelor
Aveți dreptul de a vă revoca în orice moment declarația de consimțământ în conformitate cu legislația privind protecția datelor. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului până la revocare.
9. Decizia automatizată în cazuri individuale, inclusiv crearea de profiluri.
Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată - inclusiv crearea de profiluri - care produce efecte juridice în ceea ce vă privește sau care vă afectează în mod similar și semnificativ. Acest lucru nu se aplică în cazul în care decizia:
(1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și operator,
(2) este permisă pe baza dispozițiilor legale ale Uniunii sau ale statelor membre de care aparține operatorul, iar aceste dispoziții legale conțin măsuri adecvate pentru a vă proteja drepturile și libertățile, precum și interesele legitime; sau
(3) se face în mod explicit cu consimțământul dumneavoastră.
Cu toate acestea, aceste decizii nu se pot baza pe categorii speciale de date cu caracter personal în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul general privind protecția datelor, cu excepția cazului în care se aplică articolul 9 alineatul (2) literele (a) sau (g) din Regulamentul general privind protecția datelor și au fost luate măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile și interesele dumneavoastră legitime.În ceea ce privește cazurile menționate la alineatele (1) și (3), persoana responsabilă cu prelucrarea datelor cu caracter personal ia măsuri rezonabile pentru a proteja drepturile și libertățile, precum și interesele dumneavoastră legitime, inclusiv dreptul de a obține intervenția unei persoane din partea persoanei responsabile, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.
10. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere
Fără a aduce atingere oricărei alte căi de atac administrative sau judiciare, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care aveți reședința, locul de muncă sau locul presupusei încălcări, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc încalcă Regulamentul general privind protecția datelor.Autoritatea de supraveghere la care a fost depusă plângerea informează reclamantul cu privire la statutul și la rezultatul plângerii, inclusiv cu privire la posibilitatea unei căi de atac judiciare în temeiul articolului 78 din Regulamentul general privind protecția datelor.
XII. Transferul către terțe țări
În cazul în care transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal către țări din afara Spațiului Economic European (SEE) sau împuternicim persoane responsabile cu prelucrarea datelor din astfel de țări (de exemplu, din SUA), implementăm standardele și mecanismele de securitate prevăzute de lege. Realizăm acest lucru, de exemplu, prin acceptarea așa numitelor contracte standard ale UE. Vă rugăm să ne contactați așa cum este descris în secțiunea 1 pentru a afla mai multe informații despre mecanismele specifice de securitate pe care le folosim.

Distribuitor comunicări centrul de presă

Doriţi să primiţi automat pe e-mail cele mai noi comunicări de media? Atunci abonaţi-vă pur şi simplu la distribuitorul nostru pentru presă!
* Câmpurile obligatorii necesită completare
Prin clic pe „Abonare la buletinul de presă”, sunt de acord să primesc prin e-mail buletine de presă periodice de la MOEMAX.RO. S.R.L.("mömax"), cu cele mai recente comunicate de presă. Abonarea la buletinul de presă poate fi anulată oricând, cu efect pentru viitor. Detalii privind expedierea buletinului de presă și protecția datelor pot fi găsite în  mömax.
© 2024 mömax・Calea Aradului 123, 300645 Timişoara, România
logo